Η Φιλοσοφία μας

Μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, με αυστηρά ολιγομελή τμήματα, και με τη συμβολή εξειδικευμένου πτυχιούχου προσωπικού με εμπειρία στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και εξωτερικών συνεργατών (παιδοψυχολόγο, λογοπεδικό, παιδίατρο, δασκάλα μουσικής, μουσικοκινητικής και αγγλικών), ακολουθούμε ένα παιδοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας, που σκοπό έχει να ευνοήσει την αυτενέργεια, την ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και την κριτική σκέψη.

Σε χώρους απόλυτα ασφαλείς και διαρρυθμισμένους με μοναδικό κριτήριο να προσφέρουν άνεση και λειτουργικότητα, το παιδί μαθαίνει παίζοντας, τόσο στους εσωτερικούς χώρους, όσο και στους εξωτερικούς (2 καταπράσινοι κήποι, για ατέλειωτο παιχνίδι, εξερεύνηση και κηπουρική).

Οι γονείς ενημερώνονται καθημερινά μέσω του τετραδίου επικοινωνίας του παιδιού τους, αλλά και με συχνές προγραμματισμένες συναντήσεις με τις παιδαγωγούς.

Λόγω ολιγομελών τμημάτων, μας δίνεται η δυνατότητα της εξατομικευμένης προσέγγισης και διδασκαλίας, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα της δουλειάς στην ομάδα, αλλά ταυτόχρονα, έχοντας τη δυνατότητα να βελτιώσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε όποια δυσκολία ή ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το παιδί.

Ας μην ξεχνάμε πως κάθε παιδί είναι διαφορετικό, και οφείλουμε να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στις δεδομένες συνθήκες, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Photo Gallery